תקנון

מבוא

אתר טלי רוקני הינו אתר ברשת האינטרנט העולמית אשר מהווה חנות מוצרים וירטואלית לרכישת מוצרי לבוש ואביזרים נלווים ,ע”י ציבור הגולשים ברשת האינטרנט .
בעל האתר הוא עמית שניידר עוסק מורשה  029686540 ,אשר מחזיק במותג האופנה טלי רוקני.
כתובתה של החברה דיזינגוף 236 תל-אביב.
פעולות באתר הינן כל פעולה אשר מתבצעת באתר לרבות רכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר להל”ן ” הפעולה “.

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין טלי רוקני לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלה. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

מובהר כי טלי רוקני רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש. טלי רוקני שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי טלי רוקני ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר טלי רוקני מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן: גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת מוצרים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של טלי רוקני מובהר כי טלי רוקני רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג מוצר או פריט שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תוכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש). מובהר כי טלי רוקני אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר וטלי רוקני תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי טלי רוקני רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף החברה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של טלי רוקני /או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, שהוא נותן לטלי רוקני את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים. הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של טלי רוקני תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה.

ביצוע פעולת הרכישה

האתר מאפשר בחירת מוצרים ע”פ צבעים ומידות. טלי רוקני רשאית לעדכן או להחליף או להסיר מוצרים מהמלאי מעת לעת, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים לבין המוצרים בפועל. שינויים אלה נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב אשר גודלו יכול לשנות את ההתרשמות מן המוצר . כל המוצרים כוללים בתוכם מס ערך מוסף כפי שמחייב החוק . כל הפרטים הנמסרים לטלי רוקני ע”י הרוכש הן באחריותו בלבד. מסירת פרטים שגויים מהווה עבירה פלילית והיא יכולה להוביל לנקיטת אמצעים פלילים נגד מגישי הפרטים הכוזבים .

תנאים להשלמת העסקה

לאחר ביצוע ההזמנה ואישור מחברת האשראי או קבלת התשלום מ paypal . תשלח ההזמנה ללקוח ע”פ מדיניות “משלוחים והחזרות ” .במידה והמוצר אזל מהמלאי , ללקוח תינתן אחת מהאפשרויות הבאות . 1. החזר כספי מלא .2. החלפה למוצר אחר . 3. שמירת זיכוי לרכישה באתר או באחת מחנויות הרשת . * יתכן שינוי בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ כגון חברת השליחויות או מ”כח עליון” .

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר טלי רוקני לרבות סימני המסחר, זכויות היוצרים, הדגמים, הינם רכושה של עמית שניידר . עיצוב האתר ,תוכנו,הצילומים המופיעים בו הינם רכושה של עמית שניידר . אין לעשות שום שימוש בתכנים/ צילומים לרבות הלוגו אשר מופיעים באתר מבלי לקבל אישור מפורש מטלי רוקני .

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

פרטיות – אנחנו מודים לך שבחרת לגלוש ולעשות שימוש/ או להצטרף למועדון הלקוחות באתר של טלי רוקני . טלי רוקני עושה את מירב המאמצים על מנת לשמור ולהגן על פרטיהן האיישים של הגולשים והרוכשים באתר . מדיניות הפרטיות נועדה להסביר את השימוש שטלי רוקני תעשה בפרטים הנאספים באתר ולשרטט את גבולות האחריות שלה . במידה ואינך מסכימה לתנאים אלה , אנא עזבי את האתר ואל תעשי בו שימוש כלשהו .

טלי רוקני עושה כמיטב יכולתה בהתאם לאמצעים העומדים לרשותה לשמור על פרטיהם של לקוחותיה .אך אין טלי רוקני יכולה להתחייב במידה ותהיה חדירה מגורמים בלתי מורשים שייכנסו לאתר . האתר מאובטח בתקן בין לאומי למיעת פרצות . כחלק משימוש באתר , הלקוחה מאשרת שהיא מרצונה מעבירה פרטיים אישיים כגון שם ומשםחה מייל וטלפון . השימוש בנתונים נועד לשיפור השירות, הצעה של מבצעים ללקוחות, וכן לניתוח סטטיסטי . עם רישום למועדון הלקוחות, הנך מאשרת קבלת פרסומי מפעם לפעם ע”י טלי רוקני .

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981 . זכותה המלאה של הלקוחה לבקש שיסירו אותה ממאגר השמות וכן להפסיק את שליחת החומר הפרסומי אליה . מרגע שליחת הבקשה , ניתן לטלי רוקני 30 יום להסיר את פרטיה מהמערכת . על פי החוק, רשאי כל אחד שנרשם לעיין במידע שמסר לטלי רוקני .

טלי רוקני מתחייבת שלא להעביר לצד שלישי את פרטיהם של לקוחותיה לרבות פרטים מזהים אישיים מלבד המקרים הבאים המצויינים בחוק : אישור של מוסר הפרטים, במידה והמשתמש הפר את מדיניות הפרטיות של טלי רוקני או מסר מידע שגוי על מנת להטעות את טלי רוקני . צו שיפוטי מגורם רשמי ומוסמך במדינת ישראל . טלי רוקני רשאית מפעם לפעם לשנות את מדיניות הפרטיות , במידה והשינויים יהיו מהותיים , תפרסם טלי רוקני הודעה באתר .

מדיניות טלי רוקני תחול במדינת ישראל בלבד , והסמכות השיפוטית היחידה היא בתוככי מדינת ישראל .

כל שינוי בפרטי הלקוח או הסרתו או כל הצעה אחרת לשיפור, ישלח למייל [email protected]

אחריות – טלי רוקני תהיה אחראית להוציא מוצר חדש ולא פגום אל לקוחותיה , אם במשלוח או איסוף עצמי . במידה והמוצר פגום , טלי רוקני תחליף אותו במוצר זהה , או תזכה את הלקוח בהתאם לבחיורתו . האחריות על השימוש במוצר הינה על המשתמש בלבד . במידה והלקוח רגיש לסוג בד מסויים , עליו להמנע מרכישה ושימוש במוצרים של טלי רוקני .

טלי רוקני תהיה אחראית עח החלפת המוצר , במידה ולא נעשה בו שימוש/ הסרת טיקט .

 

0
    0
    הסל שלך
    הסל שלך ריקחזרי לחנות